Δήμος Κισσάμου: Νέες προσλήψεις

Ο Δήμος Κισσάμου, ανακοινώνει νέες προσλήψεις, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι, από την υπογραφή της σύμβασης έως 11 μήνες (και όχι πέραν της 31-7-2023).

Οι θέσεις που ζητά είναι:

5 θέσεις ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 

1 θέση ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 

4 θέσεις ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Υποβολή αιτήσεων: από 1/9/2022 έως 12/9/2022

Δείτε εδώ την προκήρυξη: