Δήμος Κηφισιάς: Προσλήψεις προσωπικού καθαριότητας

Ο Δήμος Κηφισιάς ενέκρινε την πρόσληψη τριάντα ατόμων (30) με σχέση εργασίας
Ι.Δ.Ο.Χ. πλήρους απασχόλησης, προσωπικού καθαριότητας των σχολικών μονάδων του Δήμου για το διδακτικό έτος 2022 -2023.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 3- 2022 ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ