Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης: Νέες θέσεις εργασίας για γυμναστές

Ο Οργανισμός Νεολαίας & Αθλητισμού του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης, θα προβεί στην σύναψη συμβάσεων ορισμένου χρόνου (οκτάμηνη απασχόληση), έξι (6) ατόμων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής για τις ανάγκες του.

Οι ειδικότητες είναι:

Δύο (2) άτομα με ειδικότητα Αντισφαίριση

Ένα (1) άτομο με ειδικότητα Κολύμβηση

Δύο (2) άτομα με ειδικότητα Άσκηση – Υγεία – Αναψυχή

Ένα (1) άτομο με ειδικότητα Κλασσικός Αθλητισμός

Όσοι επιλεγούν θα αναλάβουν, ανά ειδικότητά, τα ακόλουθα Αθλητικά Προγράμματα του ΟΝΑΔΕΑ για την περίοδο 2022 – 2023 ήτοι:

1. Πρόγραμμα Άσκηση στην Προσχολική Ηλικία

2. Πρόγραμμα Παιδί και Αθλητισμός

3. Πρόγραμμα Άσκηση Ενηλίκων

4. Πρόγραμμα Άσκηση στην Εφηβική Ηλικία

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο απ’ αυτούς πρόσωπο εφόσον η  εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή στην ακόλουθη διεύθυνση: ΝΠΔΔ Οργανισμός Νεολαίας & Αθλητισμού Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης ‘‘Γρηγόρης Λαμπράκης’’, Λ. Κύπρου & Τριπόλεως 6, Τ.Κ. 16452, υπόψη κας Τατιάνας Καρατζά.

Τηλ. επικοινωνίας: 210 9600639 – 210 9624042

Δείτε εδώ την προκήρυξη:

Πηγή: ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Ακολουθήστε μας στο Facebook