ΔΙΕΚ: 46 εκπαιδευτικοί με συμβάσεις έως 30 Ιουνίου 2023

Το  ΔΙΕΚ Βόλου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με ωριαία αντιμισθία, συνολικά σαράντα έξι (46) εκπαιδευτών.

Η διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης θα είναι έως 30/06/2023.

Επίσης η διάρκεια σε ορισμένες ειδικότητες θα είναι για ένα εξάμηνο, σύμφωνα
με τις ανάγκες του Δημοτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης, που εδρεύει στο
Βόλο.

Δείτε εδώ την προκήρυξη ανά ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης, θέσης:

Δείτε εδώ την σελίδα του ΔΙΕΚ Βόλου http://1iek-volou.mag.sch.gr/joomla/htdocs/index.php