ΔΕΗ: Βγήκε η προκήρυξη για μόνιμες θέσεις

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 2024 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Δημοσιεύτηκε σήμερα Τρίτη 14 Ιουνίου, η προκήρυξη της ΔΕΗ για μόνιμες θέσεις. Η προκήρυξη 3/22 αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 17 θέσεων προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου Αορίστου Χρόνου, Πανεπιστημιακής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής αρχίζει σήμερα, Τρίτη 14 Ιουνίου 2022 και ώρα 08:00 και λήγει στις 4 Ιουλίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Δείτε την προκήρυξη: https://www.dei.gr/media/2pxhh5kr/prokhruxh-3_2022.pdf