ΔΕΗ: Θέση εργασίας Ειδικού σε Θέματα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Η ΔΕΗ αναζητά στην Αττική, έναν Ειδικό σε Θέματα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Προϋποθέσεις:

Πτυχίο ΑΕΙ Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, ή Οικονομικών σχολών
✓ Τουλάχιστον τρία (3) έτη εμπειρίας σε θέματα λογιστικής και χρηματοοικονομικής
✓ Εμπειρία στον Ελεγκτικό Κλάδο ή σε συμβουλευτική εταιρεία θα εκτιμηθεί ως επιπλέον προσόν
✓ Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
✓ Γνώση χρήσης ERP συστημάτων, SAP και Μicrosoft Power BI
✓ Καλή γνώση χειρισμού προγραμμάτων Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel) & Internet

Δεξιότητες:

✓ Υπευθυνότητα και προσανατολισμός στο αποτέλεσμα
✓ Ομαδικότητα και διατμηματική συνεργασία
✓ Επίλυση προβλημάτων και λήψη αποφάσεων
✓ Αποτελεσματική επικοινωνία
✓ Προσωπική ανάπτυξη
✓ Στρατηγική σκέψη
✓ Προσαρμοστικότητα

Οφέλη:

✓ Συμπεριληπτικό περιβάλλον εργασίας
✓ Συνεχής εκπαίδευση και συμμετοχή σε αναπτυξιακές δράσεις
✓ Πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης υγείας και ζωής
✓ Μειωμένο τιμολόγιο κατανάλωσης ρεύματος

✓Δυνατότητα ευέλικτων μορφών εργασίας

Αρμοδιότητες:

✓ Συνεργασία με τον Τομεάρχη Σχεδιασμού και Οικονομικών Λειτουργιών και τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Κέντρου Καινοτομίας για τον οικονομικό σχεδιασμό της Διεύθυνσης
✓ Σύνταξη μηνιαίων απολογισμών της Διεύθυνσης
✓ Σύνταξη και αναθεώρηση του ετήσιου προϋπολογισμού της Διεύθυνσης με βάση το χρονοδιάγραμμα που τίθεται από την Εταιρία
✓ Παρακολούθηση οικονομικών στόχων και δεικτών απόδοσης (KPIs)
✓ Ανάλυση οικονομικών αποτελεσμάτων και σύνταξη μηνιαίων και ετήσιων οικονομικών αναφορών
✓ Επεξεργασία και έλεγχος οικονομικών δεδομένων της Διεύθυνσης
✓ Κοστολόγηση και Ανάπτυξη τιμολογιακής πολιτικής παρεχόμενων υπηρεσιών Διεύθυνσης

 

ΚΑΝΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΥ ΕΔΩ

Υποβολή αιτήσεων έως 9 Νοεμβρίου 2023