ΔΕΗ: Πρόσληψη Ιατρού Παθολόγου ή άλλης ειδικότητας παθολογικού τομέα

Η ΔΕΗ Α.Ε. προκήρυξε μια (1) θέση Ιατρού Παθολόγου ή άλλης ειδικότητας παθολογικού τομέα, με τον οποίο προτίθεται να συνάψει Σύμβαση Έργου οκτάμηνης διάρκειας, για την κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιακών Κλιμακίων της ΔΕΗ Α.Ε. και του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., που εδρεύουν στη Δυτική Μακεδονία, λόγω αυξημένων αναγκών πρόληψης και προστασίας της υγείας των εργαζομένων.

Υποβολή αιτήσεων: έως και Κυριακή 16.10.2022

Τηλ. 210-3895338

Δείτε εδώ την ανακοίνωση

Πηγή: https://www.dei.gr/el