ΔΕΗ: Προσλήψεις προσωπικού στις Κυκλάδες

ΔΕΗ

Η Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Παραγωγής Νησιών (ΔΕΠΑΝ) ανακοινώνει την πρόσληψη, προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά είκοσι δύο (22) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ΔΕΠΑΝ, που εδρεύει στο Νομό Αττικής, και συγκεκριμένα για τους ΑΣΠ Μήλου, ΑΣΠ Μυκόνου, ΤΣΠ Σερίφου, ΤΣΠ Κύθνου, ΤΣΠ Αμοργού, ΤΣΠ Δονούσας και ΑΣΠ Θήρας.

Η προκήρυξη αφορά και υπαλλήλους Γραφείου.

Η διάρκεια της σύμβασης είναι 8 μήνες.

Υποβολή αιτήσεων από τις 06.10.2022 έως και τις 17.10.2022

Δείτε εδώ την προκήρυξη: