ΔΕΗ: Νέες θέσεις εργασίας για 3 χρόνια

ΔΕΔΔΗΕ

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) Α.Ε. προκηρύσσει τις παρακάτω θέσεις, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διαρκείας 3 ετών, με δυνατότητα ανανέωσης άπαξ:


1. Θέση Διευθυντή Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικής Δικτύου και Παροχής Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών
(ΓΔ/Τ), με σκοπό την πρόσληψη στελέχους με επιστημονική κατάρτιση και επαγγελματική εμπειρία κτηθείσα σε οργανισμούς ή εταιρείες εγχώριες ή διεθνείς.
Υποβολή αιτήσεων έως και την Πέμπτη 13.10.2022

 

2. Θέση Διευθυντή Διεύθυνσης Υπηρεσιών και Συστημάτων Πληροφορικής της Γενικής Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών (ΓΔ/Τ), με σκοπό την πρόσληψη στελέχους με επιστημονική κατάρτιση και επαγγελματική εμπειρία κτηθείσα σε οργανισμούς ή εταιρείες εγχώριες ή διεθνείς.
Υποβολή αιτήσεων έως και την Πέμπτη 13.10.2022

3. Θέση Διευθυντή Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Προϋπολογισμού της Γενικής Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών (ΓΔ/Τ),με σκοπό την πρόσληψη στελέχους με επιστημονική κατάρτιση και επαγγελματική εμπειρία κτηθείσα σε οργανισμούς ή εταιρείες εγχώριες ή διεθνείς.
Υποβολή αιτήσεων έως και την Πέμπτη 13.10.2022

 

4. Θέση Διευθυντή Κλάδου Εργασιών Πεδίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Τηλεπικοινωνιακών Υποδομών της Γενικής Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών (ΓΔ/Τ), με σκοπό την πρόσληψη στελέχους με επιστημονική κατάρτιση και επαγγελματική εμπειρία κτηθείσα σε οργανισμούς ή εταιρείες εγχώριες ή διεθνείς.
Υποβολή αιτήσεων έως και την Πέμπτη 13.10.2022

 

5. Θέση Διευθυντή Κλάδου Αρχιτεκτονικής Δικτύου της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικής Δικτύου και Παροχής Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών (ΓΔ/Τ), με σκοπό την πρόσληψη στελέχους με επιστημονική κατάρτιση και επαγγελματική εμπειρία κτηθείσα σε οργανισμούς ή εταιρείες εγχώριες ή διεθνείς.
Υποβολή αιτήσεων έως και την Πέμπτη 13.10.2022

 

6. Θέση Διευθυντή Κλάδου Διαχείρισης Υπηρεσιών Ποιότητας Δικτύου της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικής Δικτύου και Παροχής Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών (ΓΔ/Τ) με σκοπό την πρόσληψη στελέχους με επιστημονική κατάρτιση και επαγγελματική εμπειρία κτηθείσα σε οργανισμούς ή εταιρείες εγχώριες ή διεθνείς.
Υποβολή αιτήσεων έως και την Πέμπτη 13.10.2022

 

7. Θέση Διευθυντή Κλάδου Σχεδιασμού και Παροχής Υπηρεσιών Δικτύου της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικής Δικτύου και Παροχής Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών (ΓΔ/Τ) με σκοπό την πρόσληψη στελέχους με επιστημονική κατάρτιση και επαγγελματική εμπειρία κτηθείσα σε οργανισμούς ή εταιρείες εγχώριες ή διεθνείς.
Υποβολή αιτήσεων έως και την Πέμπτη 13.10.2022

 

 

Ακολουθήστε μας στο Facebook