ΔΕΗ: 27 Νέες Προσλήψεις στο Νομό Ηρακλείου

Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι επτά (27) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων, που εδρεύει στα Λινοπεράματα του Νομού Ηρακλείου. Οι συμβάσεις θα είναι ορισμένου χρόνου 8 μηνών και για πολλές ειδικότητες δείτε εδώ αναλυτικά την προκήρυξη:

ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ 22 Αυγούστου.