ΔΕΔΔΗΕ: Θέση εργασίας στην Αθήνα για 3 χρόνια

Η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ προκήρυξε τη θέση του Γενικού Διευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης με σκοπό την πρόσληψη στελέχους με επιστημονική κατάρτιση και επαγγελματική εμπειρία κτηθείσα σε οργανισμούς ή εταιρείες εγχώριες ή διεθνείς.

Υποχρεωτικά προσόντα

  • Σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή σε άλλο συναφές αντικείμενο.

  • Τουλάχιστον 10ετής αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε ανώτερες ή ανώτατες ιεραρχικά θέσεις μεγάλων επιχειρήσεων και οργανισμών εκτεταμένου εύρους και διασποράς.

Επιθυμητά προσόντα

  • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, ή σε άλλο συναφές με τη θέση αντικείμενο.

  • Γνώση ξένων γλωσσών, κατά προτίμηση της Αγγλικής.

  • Επαρκής γνώση και εμπειρία σε συναφή με την προκηρυσσόμενη θέση αντικείμενα και ιδιαιτέρως σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού και υγείας και ασφάλειας στην εργασία, ευρείας πολυπλοκότητας.

Η σύμβαση εργασίας είναι ορισμένου χρόνου διαρκείας 3 ετών, με δυνατότητα ανανέωσης άπαξ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν υποψηφιότητα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: executiverecruitment@deddie.gr

Υποβολή αιτήσεων: έως και την Τετάρτη 26 Απριλίου 2023 και ώρα 16.00′

Πληροφορίες: 210-9281695

Δείτε την Προκήρυξη

Πηγή: https://deddie.gr/