ΔΕΔΔΗΕ: Πρόσληψη προσωπικού στην Καρδίτσα

ΔΕΔΔΗΕ

Η ΔΕΔΔΗΕ, προκήρυξε θέσεις εργασίας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μηνών), συνολικά δέκα τριών (13) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας/ Περιοχή Καρδίτσας.

Υποβολή των αιτήσεων έως 4 Οκτωβρίου 2022.

Δείτε εδώ την προκήρυξη: