ΔΕΔΔΗΕ: Πρόσληψη διοικητικού προσωπικού

Η ΔΕΔΔΗΕ προσλαμβάνει, έκτακτο προσωπικό, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Ρυθμιστικών Θεμάτων (ΔΡΘ) που εδρεύει στην Αθήνα (Λ.Συγγρού 47).

Η διάρκεια της σύμβασης είναι 8 μήνες.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ξεκίνησε 14/09/2022 έως και 23/09/2022.