ΔΕΔΔΗΕ: Προσλήψεις στην Κρήτη

ΔΕΔΔΗΕ

Η ΔΕΔΔΗΕ  Διεύθυνσης Περιφέρειας Νησιών, περιοχής Ρεθύμνου προσλαμβάνει 9 άτομα, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της.

Η διάρκεια των συμβάσεων εργασίας είναι 8 μήνες.

Οι ειδικότητες που ζητά είναι:

ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 20/10/2022 έως και 29/10/2022.

Δείτε την προκήρυξη

Πηγή: https://deddie.gr/