ΔΕΔΔΗΕ: Προσλήψεις στη Θήβα

ΔΕΔΔΗΕ

Η ΔΕΔΔΗΕ Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας/Περιοχή Θήβας ανακοίνωσε προσλήψεις με σύβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 9 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της. Η διάρκεια της σύμβασης είναι 8 μήνες.

Οι ειδικότητες που ζητά: 

ΤΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων

ΔΕ Οδηγών Μηχανοδηγών Χειριστών 

Υποβολή αιτήσεων: έως 30.9.2022

Δείτε εδώ την προκήρυξη: