ΔΕΔΔΗΕ: 13 νέες θέσεις ΔΕ, ΤΕ και ΠΕ

Η ΔΕΔΔΗΕ στην περιοχή Λάρισας, ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατριών (13) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας/Περιοχή Λάρισας, που εδρεύει στο Νομό Λάρισας.

Η διάρκεια των συμβάσεων εργασίας είναι 8 μήνες.

Οι ειδικότητες που ζητά είναι:

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ/ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

Υποβολή αιτήσεων έως και 19/09/2022.

Δείτε εδώ την προκήρυξη: