ΔΕΔΔΗΕ: 11 Νέες θέσεις εργασίας

Η ΔΕΔΔΗΕ προσλαμβάνει συνολικά έντεκα (11) άτομα, µε σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της διεύθυνσης Περιφέρειας Πελοποννήσου – Ηπείρου Περιοχής Ζακύνθου, που εδρεύει στη Ζάκυνθο.

Ειδικότητες:

2 θέσεις ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

1 θέση ∆Ε ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

8 θέσεις ∆Ε Ηλεκτροτεχνιτών Εναερίων – Υπογείων ∆ικτύων

 

Υποβολή των αιτήσεων έως την Δευτέρα 05 Σεπτεμβρίου 2022.