Χρηματοδότηση ιατρείων έως 18.000 ευρώ

Μετά από τις συνεχείς και επίμονες προσπάθειες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, οι ιατροί και οι ιατρικές εταιρείες ενταχθήκαν στη δράση του ψηφιακού μετασχηματισμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η οποία χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Συγκεκριμένα οι ιατρικές υπηρεσίες ως επιλέξιμοι Κ.Α.Δ. είναι δικαιούχοι στο Πρόγραμμα I (Ψηφιακά Εργαλεία Μ.Μ.Ε.) και στο Πρόγραμμα III (Ψηφιακές Συναλλαγές) και τα οποία αφορούν στην χρηματοδότηση για την αξιοποίηση και την ενίσχυση νέων προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και στην απόκτηση νέων ψηφιακών εργαλείων για την υποστήριξη ψηφιακών συναλλαγών σε υφιστάμενες επιχειρήσεις.

Ειδικότερα στην δράση μπορούν να ενταχθούν ιατροί και ιατρικές εταιρείες ανεξαρτήτου νομικής μορφής, με ημερομηνία έναρξης και ίδρυσης/σύστασης πριν την 01/01/2022 και είναι ενεργές ως επιχειρήσεις κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Η ενίσχυση ξεκινάει από τα 900 ευρώ και κλιμακωτά φτάνει στα 18.000 ευρώ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων για την χρηματοδότηση είναι η Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022.

Για το πρόγραμμα πατήστε εδώ: https://digitalsme.gov.gr/

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στον φοροτεχνικό σύμβουλο του Ι.Σ.Α. στο τηλέφωνο 213 0117305 ή μέσω mail στο site του Ι.Σ.Α..