Χαλκιδική: Πλήρωση 15 θέσεων νοσηλευτών

Στη Χαλκιδική το Γενικό Νοσοκομείο, αποφάσισε την πλήρωση θέσεων νοσηλευτικού προσωπικού για το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής, στις ειδικότητες:

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 5

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 10

 

Απόσπασμα Πρακτικού