ΑΣΕΠ: Ξεκινούν οι αιτήσεις για 122 θέσεις στον ΟΔΑΠ

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αφορά το διάστημα από τις 26 Ιουνίου έως και τις 5 Ιουλίου 2022.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1 ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 57 Τ.Κ. 10564 – ΑΘΗΝΑ (3ος όροφος), απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, με την αναφορά ότι πρόκειται για την αίτηση υποψηφιότητας για την ΣΟΧ2/2022 (τηλ. επικοινωνίας: 210-3722508-550-579-580-607).

Δείτε εδώ τα έντυπα ασεπ https://www.asep.gr/webcenter/portal/asep/page1505/page19?_afrLoop=116618469403058196&_adf.ctrl-state=115zn356ve_1#!%40%40%3F_afrLoop%3D116618469403058196%26_adf.ctrl-state%3D115zn356ve_5

Προσοχή η κατάθεση των αιτήσεων μόνο ταχυδρομικά

Για την Αθήνα και για όλες τις κατά τόπους υπηρεσίες, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, εντυπο ασεπ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν (μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά) αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 57 – Τ.Κ. 105 64 ΑΘΗΝΑ (3ος όροφος),