ΑΣΕΠ: Στο εθνικό τυπογραφείο η 6Κ/2022

ΑΣΕΠ

Εστάλη στο εθνικό τυπογραφείο από το ΑΣΕΠ η προκήρυξη 6Κ/22 που αφορά σε εξήντα έξι (66) θέσεις μονίμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στις Κτιριακές Υποδομές Α.Ε., στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο και στο Πράσινο Ταμείο Ν.Π.Δ.Δ. σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021. Θα πρέπει να τονισθεί ότι η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου.

Δείτε εδώ τον πίνακα με τις θέσεις:

[pdf-embedder url=”https://workpress.gr/wp-content/uploads/2022/08/ΠΙΝΑΚΑΣ-ΘΕΣΕΩΝ6κ2022.pdf” title=”ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ6κ2022″]

Μπορείτε να ενημερωθείτε από το γραφείο μας για την υποβολή της αίτησης σας εδώ: https://workpress.gr/forma-aithshs/