ΑΣΕΠ:11Κ/2021 προσωρινά αποτελέσματα

Σήμερα εκδόθηκαν, από την  ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 11Κ/2021 για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας,

είκοσι επτά (27) θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στο

Εθνικό Τυπογραφείο  και στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Δείτε εδώ τα αποτελέσματα11Κ_2021_ΤΕ_ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ