ΑΣΕΠ: Προκήρυξη ΥΠΑ 1Γ/2015 Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας

Το ΑΣΕΠ καλεί τους υποψήφιους που περιλαμβάνονται στον συνημμένο πίνακα να λάβουν μέρος στο Γ’ στάδιο «Εξέταση Ορθοφωνίας», για να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την πρόσληψη τριάντα  πέντε (35) ατόμων ως μόνιμο προσωπικό του κλάδου ΠΕ2 Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

Η εξέταση θα διεξαχθεί το Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2022, στα γραφεία του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αμπελόκηποι-Αθήνα).

Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για την ακριβή ώρα προσέλευσης και εξέτασής τους εξατομικευμένα, τόσο τηλεφωνικώς όσο και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Την ημέρα της εξέτασης οι υποψήφιοι οφείλουν να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα, το διαβατήριο ή άλλο επίσημο έγγραφο παραστατικό της ταυτοπροσωπίας τους που φέρει επικυρωμένη φωτογραφία, καθώς δεν θα επιτραπεί η συμμετοχή στην εξέταση σε υποψηφίους, των οποίων η ταυτότητα δεν μπορεί να διαπιστωθεί.

Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να προσέλθουν τριάντα (30) λεπτά πριν την προγραμματισμένη ώρα έναρξης της εξέτασής τους.

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι, οι οποίοι είχαν επιτυχώς συμμετάσχει σε προηγούμενη εξέταση ορθοφωνίας, δεν απαιτείται να εξετασθούν εκ νέου.

Αλφαβητικός Πίνακας Υποψηφίων

Πηγή: https://www.asep.gr/