ΑΣΕΠ Προκηρύξεις: 876 θέσεις στην Υγεία, Τράπεζα Ελλάδος και Εθνικό Τυπογραφείο

Το ΑΣΕΠ θα αποστείλει στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση:

Προκήρυξη για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας οκτακοσίων δέκα επτά (817) θέσεων ΠΕ και ΤΕ κατηγορίας του Υπουργείου Υγείας.

Προκήρυξη για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας  (59) θέσεων Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην Τράπεζα Ελλάδος και Εθνικό Τυπογραφείο.

Επίσης το ΑΣΕΠ το μήνα Απρίλιο 2024 θα επεξεργαστεί Σχέδια Προκηρύξεων που αφορούν:

Προκήρυξη για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν τριάντα ένα (131) θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

– στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά (Υπουργείο Ανάπτυξης),

– στην Εθνική Επιτροπή Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων Ε.Ε.Τ.Τ. (Ανεξάρτητη Αρχή),

– στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιώς, στην Επιθεώρηση Εργασίας (Ανεξάρτητη Αρχή),

– στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) (Υπουργείο Οικονομικών),

– τον Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς -Αιγαίου και Δωδεκανήσου (Υπουργείο Δικαιοσύνης,)

– στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,

– στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Υπουργείο Ανάπτυξης),

– στο Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών και στο

– Υπουργείο Οικονομικών (Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών), σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

Αποστολή στους φορείς για συμφωνία.

Προκήρυξη για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριάντα μία (31) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Εταιρεία «Διαχειριστής ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης Α.Ε.» – ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας), σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

Αναμονή εγγράφου συμφωνίας από το φορέα.

Προκηρύξεις για την διαδικασία κατάταξης με σειρά Προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, καθώς και ανά μουσική ειδίκευση, υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγοριών ΤΕ και ΔΕ του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε φορείς του Δημοσίου, σύμφωνα με τις υπ΄ αρ. 50/4.11.2021, 31/27.09.2022 και 26/31.10.2023 Πράξεις του Υπουργικού Συμβουλίου με τις οποίες εγκρίθηκε ο προγραμματισμός προσλήψεων των ετών 2022, 2023 και 2024 αντίστοιχα.

Προκήρυξη ΕΕΠ σε φορείς του Δημοσίου, σύμφωνα με τις υπ΄ αρ. 50/4.11.2021, 31/27.09.2022 και 26/31.10.2023 Πράξεις του Υπουργικού Συμβουλίου με τις οποίες εγκρίθηκε ο προγραμματισμός προσλήψεων των ετών 2022, 2023 και 2024 αντίστοιχα.