ΑΣΕΠ: Οριστικά αποτελέσματα 1Κ/2021 (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας)

ΑΣΕΠ

Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 1Κ/2021 του ΑΣΕΠ, για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, πενήντα εννέα (59) θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη εργασιών Υποβρυχίων (Υ/Β) στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας).

Ο πίνακας διοριστέων απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

Δείτε εδώ τα ονόματα https://www.asep.gr/webcenter/portal/asep/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7?var=ucmserver%23dDocName%3AVDCCMS01.ASEP.062202&_afrLoop=124213580288252795&_adf.ctrl-state=r0bu0rb94_38#!%40%40%3Fvar%3Ducmserver%2523dDocName%253AVDCCMS01.ASEP.062202%26_afrLoop%3D124213580288252795%26_adf.ctrl-state%3Dr0bu0rb94_42