ΑΣΕΠ: Νέα προκήρυξη για μόνιμες θέσεις σε ασφαλιστικά ταμεία σύντομα

ΑΣΕΠ

Το ΑΣΕΠ θα ανακοινώσει το επόμενο διάστημα  προκήρυξη με σύνολο θέσεων 72.

Οι 72 προσλήψεις ανά φορέα και βαθμίδα εκπαίδευσης αφορούν:

 • Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων: 13 θέσεις (ΠΕ,ΤΕ)
 • Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων: 11 (ΠΕ,ΤΕ)
 • ΝΑΤ: 5 (ΠΕ)
 • ΟΠΕΚΑ: 24 (ΠΕ,ΤΕ)
 • ΔΥΠΑ-πρώην ΟΑΕΔ: 15 (ΠΕ, ΤΕ)
 • Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης: 3 (ΠΕ)

Το ΑΣΕΠ περιμένει την τελική υπογραφή των έξι φορέων, προκειμένου να προχωρήσει στη διαδικασία έκδοσης.

Η πλειοψηφία των θέσεων αφορά ειδικότητες Διοικητικού και Διοικητικού-Οικονομικού.

Το νέο προσωπικό θα επιλεγεί με συγκεκριμένα κριτήρια:

 • Βαθμός τίτλου σπουδών
 • Δεύτερος τίτλος σπουδών (εάν υπάρχει)
 • Μεταπτυχιακό (εάν υπάρχει)
 • Εμπειρία (έως 84 μήνες)
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ