ΑΣΕΠ: Έναρξη 5Κ/2022

«πάνω ἀπ' ὅλα, ἕνας καθάριος Αὐγουστιάτικος οὐρανός, γεμᾶτος φῶς καί ζωή»

Σήμερα αρχίζει η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων στο κόμβο του ΑΣΕΠ για τη μεγάλη προκήρυξη  μονίμων του υπουργείου Πολιτισμού (5Κ/2022) που αφορά στην πρόσληψη 122 μόνιμων υπάλληλων, εννέα διαφορετικών ειδικοτήτων.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία λήγει στις 05.08.2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.