ΑΣΕΠ: Αύριο η έναρξη της 6Κ/2022 με 66 μόνιμες θέσεις

Αύριο ξεκινά η υποβολή αιτήσεων ηλεκτρονικά, στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ για την προκήρυξη 6Κ/2022 με τις 66 θέσεις, μονίμου προσωπικού και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στο Υπουργείο  Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στις Κτιριακές Υποδομές Α.Ε., στο Μπενάκειο  Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο και στο Πράσινο Ταμείο Ν.Π.Δ.Δ.

59 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ΠΕ

6 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ΤΕ

1 θέση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΕ

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους στο ΑΣΕΠ από την Τρίτη, 30 Αυγούστου και ώρα 08:00 το πρωί έως και την Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου και ώρα 14:00 το μεσημέρι.

Δείτε εδώ τον πίνακα των θέσεων:

Πηγή:https://www.asep.gr/