ΑΣΕΠ 8Κ/2022: 70 μόνιμες θέσεις σε ΔΥΠΑ, ΟΠΕΚΑ, και άλλους φορείς

Το ΑΣΕΠ, απέστειλε σήμερα 7 Οκτωβρίου 2022, στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση την προκήρυξη 8K/2022, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εβδομήντα (70) θέσεων μονίμου προσωπικού Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης – Δ.ΥΠ.Α. (πρώην ΟΑΕΔ), στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων & Κοινωνικής Αλληλεγγύης-ΟΠΕΚΑ, στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων–ΜΤΠΥ, στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο-ΝΑΤ, στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης-ΕΚΚΑ (Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων) και στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων.

Δείτε εδώ τον πίνακα θέσεων:

Πηγή: ΑΣΕΠ

Ακολουθήστε τη σελίδα μας στο facebook