ΑΣΕΠ: 72 Μόνιμες θέσεις για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης

Το ΑΣΕΠ στο επόμενο διάστημα και το αργότερο τέλος Σεπτεμβρίου θα εκδώσει νέα προκήρυξη με θέσεις σε όλη την Ελλάδα και για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.

Αυτή είναι η κατανομή των θέσεων ανά φορέα και κατηγορία εκπαίδευσης