ΑΣΕΠ 5Ε/2021: Αποτελέσματα

Το Α.Σ.Ε.Π ανακοίνωσε τους προσωρινούς πίνακες της Προκήρυξης 5Ε/2021, δύο (2) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού – Τεχνικού Προσωπικού στο «Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.)», με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

  • Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» [κωδικός θέσης: 10008] – Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων (ΙΘΑΒΙΠΕΥ), Έδρα- Περιφερειακή Ενότητα: Ανατολικής Αττικής.
  • Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών» [κωδικός θέσης: 10013] – Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, Έδρα- Περιφερειακή Ενότητα: Ανατολικής Αττικής.

Στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. έχουν αναρτηθεί οι ανωτέρω προσωρινοί πίνακες.

Σημειώνεται ότι κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων δεν υποβάλλονται ενστάσεις.

Οι τελικοί προσωρινοί πίνακες κατάταξης, προσληπτέων και αποκλειομένων για τυπικούς λόγους θα προκύψουν μετά τη διενέργεια της ατομικής συνέντευξης των υποψηφίων.

Προς διευκόλυνση των υποψηφίων: Οδηγός εύρεσης (Α.Μ.) υποψηφίου.