ΑΣΕΠ: 525 θέσεις

ΑΣΕΠ

Είναι σε εξέλιξη οι προκηρύξεις   3κ/2022,4κ/2022,5κ/2022 και δέχονται αιτήσεις για την πρόσληψη συνολικά 525 νέων ατόμων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Πιο συγκεκριμένα, αυτή τη στιγμή «τρέχουν» συνολικά 3 προκηρύξεις για 525 θέσεις εργασίας

Η κατανομή στην Ελληνική Στατιστική Αρχή, στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σε υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισμού καθώς και στον ευρύτερο τομέα της Παιδείας.