ΑΣΕΠ: 4E/2021 αποτελέσματα

Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα για την πλήρωση, μεταξύ άλλων, δύο (2) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού και Τεχνικού Προσωπικού, στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) Ν.Π.Ι.Δ.  – Ινστιτούτο Βιο – Οικονομίας και Αγρο – Τεχνολογίας (ΙΒΟ) [Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας – Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων], με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες προκηρύχθηκαν ως εξής:

  • Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Πληροφοριακά Συστήματα» (κωδικός Θέσης: 10001)
  • Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Πληροφορικά Συστήματα» (κωδικός Θέσης: 10002). Οι ενστάσεις ξεκινούν αύριο 5/8 και θα γίνονται δεκτές έως την Τρίτη 16/8.