ΑΣΕΠ 3Κ/2022: Ξεκινάει η μεγάλη προκήρυξη για την Παιδεία

ΑΣΕΠ

Εκδόθηκε από το ΑΣΕΠ 3Κ/2022 που αφορά την πρόσληψη 283, με συμβάσεις αορίστου χρόνου, στο υπουργείο Παιδείας, στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, στην ΠΔΕ Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, στην Ιερά Μητρόπολη Σάμου, Ικαρίας και Κορσέων καθώς και σε 13 Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ).

Αρχίζει στις 11 Ιουλίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00 και λήγει στις 26 Ιουλίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

Αναλυτικά, η προκήρυξη  3Κ/2022 του ΑΣΕΠ προβλέπει την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας διακοσίων,  και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στους εξής φορείς της Παιδείας:

 • στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ),
 • στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ),
 • στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ),
 • στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
 • στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ),
 • στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ),
 • στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ-πρώην ΑΔΙΠ),
 • στην Ιερά Μητρόπολη Σάμου και Ικαρίας,
 • στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,
 • στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,
 • στο Πανεπιστήμιο Κρήτης,
 • στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας,
 • στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (ΠαΠελ),
 • στο Πάντειον Πανεπιστήμιο,
 • στο Πολυτεχνείο Κρήτης,
 • στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο,
 • στις Περιφερειακές Διευθύνσεις και Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
 • στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
 • Οι ειδικότητες

  Οι ειδικότητες που ζητούνται στη 3K/2022 προκήρυξη του ΑΣΕΠ, όπως αναλυτικά παρουσιάζει το proson, είναι:

  Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης – 143 θέσεις

  • ΠΕ Αρχειονόμων
  • ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων
  • ΠΕ Γεωπόνων
  • ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού
  • ΠΕ Διοικητικού
  • ΠΕ Ιατρών Ειδικοτήτων
  • ΠΕ Μεταφραστών Διερμηνέων
  • ΠΕ Μηχανικών (Ειδικότητα Μηχανικών – Αρχιτεκτόνων)
  • ΠΕ Μηχανικών (Ειδικότητα Μηχανικών – Μηχανολόγων)
  • ΠΕ Μηχανικών (Ειδικότητα Τοπογράφων – Αγρονόμων Μηχανικών)
  • ΠΕ Μηχανικών (Ειδικότητα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών)
  • ΠΕ Μηχανικών (Ειδικότητα Πολιτικών Μηχανικών)
  • ΠΕ Μηχανικών (Ειδικότητα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Και Μηχανικών Η/Υ)
  • ΠΕ Πληροφορικής
  • ΠΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης

  Τεχνολογικής Εκπαίδευσης – 69 θέσεις

  • ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων
  • ΤΕ Διοικητικός Λογιστικός
  • ΤΕ Μηχανικών – Ηλεκτρονικής
  • ΤΕ Μηχανικών (Ειδικότητα Πολιτικών Μηχανικών)
  • ΤΕ Πληροφορικής
  • ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
  • ΤΕ Ταξινόμων
  • ΤΕ Μηχανικών (Ειδ. Ηλεκτρολόγων)

  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – 62 θέσεις

  • ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού
  • ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
  • ΔΕ Διοικητικού
  • ΔΕ Προσωπικού Η/Υ
  • ΔΕ Οδηγών
  • ΔΕ Τεχνικού (Ψυκτικός)
  • ΔΕ Τεχνικού (Ελαιοχρωματιστής)
  • ΔΕ Τεχνικού (Οικοδόμος)
  • ΔΕ Τεχνικού (Υδραυλικών)
  • ΔΕ Τεχνικού (Ηλεκτρολόγων)
  • ΔΕ Τεχνικού Διαφόρων Ειδικοτήτων

  Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης – 9 θέσεις

  • ΥΕ Επιμελητών
  • ΥΕ Κλητήρων
  • ΥΕ Κλητήρων Επιστατών Φυλάκων Νυχτοφυλάκων
  • ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ