ΑΣΕΠ: 1Γ/2022 Τα θέματα και οι απαντήσεις του γραπτού διαγωνισμού ΑΑΔΕ

ΑΣΕΠ

Το ΑΣΕΠ και η Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού (Κ.Ε.Δ.) γνωστοποιεί τα θέματα και τις ορθές απαντήσεις του γραπτού διαγωνισμού, που διεξήχθη το Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2022 και την Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2022, για την πλήρωση συνολικά οκτακοσίων είκοσι δύο (822) θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων – Α.Α.Δ.Ε. [Προκήρυξη 1Γ/2022 (ΦΕΚ 9/τ. Α.Σ.Ε.Π./25.02.2022)].

Θέματα μαθήματος «Λεκτικές Δεξιότητες – Κατανόηση Κειμένων»

Ορθές απαντήσεις μαθήματος «Λεκτικές Δεξιότητες – Κατανόηση Κειμένων»

 

Θέματα μαθήματος «Δημοσιονομικό Δίκαιο και Φορολογικό Δίκαιο»

Ορθές απαντήσεις μαθήματος «Δημοσιονομικό Δίκαιο και Φορολογικό Δίκαιο»

 

Θέματα μαθήματος «Μικροοικονομική και Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική»

Ορθές απαντήσεις μαθήματος «Μικροοικονομική και Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική»

 

Θέματα μαθήματος «Πολιτικοί Θεσμοί και Οργάνωση Κράτους»

Ορθές απαντήσεις μαθήματος «Πολιτικοί Θεσμοί και Οργάνωση Κράτους»

 

Θέματα μαθήματος «Διαχείριση Τεχνικών Έργων»

Ορθές απαντήσεις μαθήματος «Διαχείριση Τεχνικών Έργων»

 

Θέματα μαθήματος «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών»

Ορθές απαντήσεις μαθήματος «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών»

 

Θέματα μαθήματος «Λογιστική και Ελεγκτική Επιχειρήσεων»

Ορθές απαντήσεις μαθήματος «Λογιστική και Ελεγκτική Επιχειρήσεων»

 

Θέματα μαθήματος «Διοικητική Λογιστική»

Ορθές απαντήσεις μαθήματος «Διοικητική Λογιστική»

 

Θέματα μαθήματος «Μαθηματικές Γνώσεις και Δεξιότητες»

Ορθές απαντήσεις μαθήματος «Μαθηματικές Γνώσεις και Δεξιότητες»

 

Θέματα μαθήματος «Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων»

Ορθές απαντήσεις μαθήματος «Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων»

 

Θέματα μαθήματος «Σχεδιασμός και Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων και Επιχειρησιακή Νοημοσύνη»

Ορθές απαντήσεις μαθήματος «Σχεδιασμός και Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων και Επιχειρησιακή Νοημοσύνη»

 

Θέματα μαθήματος «Περιγραφική και Επαγωγική Στατιστική»

Ορθές απαντήσεις μαθήματος «Περιγραφική και Επαγωγική Στατιστική»

Πηγή: https://www.asep.gr/