Παρασκευή, 24 Μαΐου, 2024
Αρχική Ειδικότητες ΔΕ Τεχνικών εργασιών Αποτελέσματα προσλήψεων εκπαιδευτών στο ΚΔΒΜ ΔΥΠΑ Λαμίας

Αποτελέσματα προσλήψεων εκπαιδευτών στο ΚΔΒΜ ΔΥΠΑ Λαμίας

Αναρτήθηκαν σήμερα Παρασκευή 19/4/2024, οι προσωρινοί πίνακες αξιολόγησης αιτήσεων για την πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτών του προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης συνολικής διάρκειας 250 ωρών, με τίτλο:

«Εκμάθηση Κομμωτικής Τέχνης»

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε είκοσι (20) κρατούμενους του Σωφρονιστικού Καταστήματος Μαλανδρίνου, που αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα κοινωνικής και επαγγελματικής επανένταξης, ενώ την ευθύνη υλοποίησής του έχει το ΚΔΒΜ ΔΥΠΑ Λαμίας.

Ο πίνακας περιλαμβάνει τους οριστικούς επιτυχόντες με σειρά κατάταξης, με βάση τα κριτήρια επιλογής όπως αυτά περιγράφονται στην υπ’αριθμ. 350726/15/03/2024 (ΑΔΑ:6ΗΠΧ4691Ω2-ΡΥΓ) Απόφαση Διοικητή της ΔΥΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτές μπορούν να ενημερώνονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ, https://www.dypa.gov.gr στην ενότητα «Νέα και Ανακοινώσεις».

Δείτε εδώ τ΄αποτελέσματα