ΔΙΕΚ: Εκπαιδευτικοί αποσπάσεις

Δημοσιεύθηκαν οι πίνακες με τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για άσκηση διοικητικού έργου στα ΔΙΕΚ για το σχολικό έτος 2022-2023.