Αλεξανδρούπολη: Προσλήψεις στο ΙΕΚ Τουρισμού

Το ΙΕΚ Τουρισμού Θράκης (πρώην Αλεξανδρούπολης), που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, ανακοίνωσε 2 προσλήψεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 8 μηνών.

Οι προσλήψεις στο ΙΕΚ αφορούν τις ειδικότητες:

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

Προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου (περ. στ ́του άρθρου 12 του Ν.4765/2021 και της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΠΑΔ/Φ.ΕΠ.1/835/οικ.8660/17-05-2021 διαπιστωτικής πράξης του Υπουργού Εσωτερικών).

Πληροφορίες για τις προσλήψεις:
ΙΕΚ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΘΡΑΚΗΣ, «ΞΕΝ/ΧΕΙΟ ΘΑΛΛΑΣΣΑ» 2ο Χλμ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ – ΜΑΚΡΗΣ, ΤΚ 68131- ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, κα Παυλίνα Συνάπη ή κα Στυλιανή Δημοσχάκη τηλ. επικοινωνίας: 25510 25288.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΙΕΚ

Πηγή: https://diavgeia.gov.gr/

ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΔΩ