Ακαδημία Odyssea: Δωρεάν εκπαιδευτικό πρόγραμμα για Συμβούλους Υπηρεσιών Υγείας

Δωρεάν πρόγραμμα για Συμβούλους Υπηρεσιών Υγείας

Οι σύμβουλοι Υπηρεσιών Υγείας είναι επαγγελματίες που παρέχουν ειδικές συμβουλές και καθοδήγηση σε άτομα, οργανισμούς ή κοινότητες σχετικά με διάφορες πτυχές που σχετίζονται με την υγεία και την ευεξία.

Οι σύμβουλοι υγείας μπορούν να εργάζονται σε ποικίλα περιβάλλοντα, όπως νοσοκομεία, δημόσιοι οργανισμοί υγείας, ιδιωτικές εταιρείες ή μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.

 • Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά

 • Διάρκεια Προγράμματος: 40 ώρες

 • Διάρκεια Μαθήματος: 2-7 ώρες

 • Μαθήματα ανά εβδομάδα: 5 μαθήματα

Απογευματινά τμήματα

Έναρξη 1ου τμήματος Απρίλιος

Έναρξη 2ου τμήματος Ιούνιο


Soft Skills

 • Αποτελεσματική επικοινωνία

 • Κριτική σκέψη

 • Επίλυση προβλημάτων

 • Ικανότητα οικοδόμησης ισχυρών σχέσεων με τους πελάτες


Hard Skills

 • Γνώση κανονισμών και πολιτικών υγειονομικής περίθαλψης

 • Διαθέσιμες πλατφόρμες ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης

 • Κοινωνικό Ιστορικό: Εργαλείο α’ επαφής & Διερεύνησης Αναγκών

 • Ιατρικό Follow up

Πατήστε εδώ για ΔΩΡΕΑΝ εγγραφή!

Η Odyssea είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που υποστηρίζει τους νέους ευάλωτους ανθρώπους, να έχουν πρόσβαση σε ευκαιρίες απασχόλησης στην κοινωνία.

Παρέχει εξατομικευμένη επαγγελματική κατάρτιση και κατάρτιση δεξιοτήτων ζωής σε συνδυασμό με υπηρεσίες απασχολησιμότητας που γεφυρώνουν τους νέους με τον κόσμο της εργασίας και τους δίνουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους.

EMAIL: info@odyssea.com / ΤΗΛ. (+30) 210 8839877 (+30) 210 4815780

Πηγή: https://odyssea.com/