Αιτήσεις εκπαιδευτικών στο μητρώο τους

Εκπαιδευτικός

Το Online Σύστημα Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων έχει ενεργοποιηθεί.

Το Online Σύστημα δίνει τη δυνατότητα στους μόνιμους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία του ηλεκτρονικού Μητρώου τους, να βλέπουν τις Υπηρετήσεις και τα μόρια μετάθεσής τους, να αιτούνται αλλαγές στα στοιχεία Μητρώου και Υπηρετήσεων μέσω της Διεύθυνσης που τηρεί τον προσωπικό τους φάκελο και να υποβάλουν ηλεκτρονικά αιτήσεις μεταθέσεων.

Για να συνδεθείτε στην εφαρμογή πρέπει να έχετε λογαριασμό στο ΠΣΔ.

Στην περίπτωση που δε διαθέτετε λογαριασμό στο ΠΣΔ, θα πρέπει να αιτηθείτε την εγγραφή σας σε αυτό. Κάντε εδώ την εγγραφή σας στο ΠΣΔ

Συνδεθείτε εδώ για το Μητρώο και αιτήσεις μετάθεσης