Άγιος Δημήτριος: 17 νέες προσλήψεις

Στον Άγιο Δημήτριο το ΝΠΔΔ «Οργανισμός Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας (Ο.Π.Κ.Α.Π.) ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαεπτά (17) ατόμων για την υλοποίηση της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης της χρονικής περιόδου 2022-2023».

Η διάρκεια της σύμβασης είναι από την υπογραφή της έως 31-8-2023 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης της δράσης.

Οι ειδικότητες που ζητά είναι:

8 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων

2 ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων

4 ΔΕ Μαγείρων

2 ΠΕ Νηπιαγωγών – ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

1 ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων – ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

Τηλ. επικοινωνίας: 2132007713 – 2132007712

Δείτε την Ανακοίνωση

Πηγή: https://www.asep.gr/