Δήμος Άρτας: 80 Νέες θέσεις

Ο Δήμος Άρτας προσλαμβάνει 80 άτομα σε θέσεις καθαριότητας εκ των οποίων 6 άτομα πλήρους απασχόλησης και 74 άτομα μερικής απασχόλησης

9ΗΧ7ΩΨΑ-Η3Π