6 θέσεις στη ΔΕΗ Κερατέας – Λαυρίου

Η ΔΕΗ Κερατέας – Λαυρίου ανακοίνωσε προσλήψεις, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου, που εδρεύει στο Νομό Αττικής, για 8 μήνες.

Ειδικότητα: ΔΕ Μηχανοτεχνικός ΑΗΣ, ΥΗΣ & Αεριοστροβίλων

Υποβολή αιτήσεων από τις 22/08/2022 έως και τις 31/08/2022

Δείτε την προκήρυξη εδώ: 

Πηγή: https://www.dei.gr/el/