ΔΕΗ: 58 Μόνιμοι υπάλληλοι

Ξεκινάει η προκήρυξη 2/2022 για μόνιμες προσλήψεις στη ΔΕΗ αφορά την περιοχή της Αθήνας