Δήμος Δελφών: 10 Θέσεις για καθηγητές Μουσικής

Ο Δήμος Δελφών ανακοίνωσε την πρόσληψη καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού στο Δήμο Δελφών, ενός (1) Καλλιτεχνικού Διευθυντή και εννέα (9) καθηγητών μουσικής, με σύμβαση ορισμένου χρόνου 9 μηνών για την κάλυψη αναγκών της εκπαιδευτικής περιόδου 2022-2023 , της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας, Τουρισμού, Πολιτισμού & Αθλητισμού (ωδεία, φιλαρμονικές) Δήμου.

Οι ειδικότητες των καθηγητών μουσικής είναι

ΠΕ Διευθυντή Σπουδών-Μουσικοί
ΠΕ Καθηγητής Κιθάρας
ΤΕ Καθηγητής Κιθάρας
ΤΕ Καθηγητής Μουσικής Προπαιδείας(Orf) & Αρμονίου & Πιάνου & Ανωτέρω Θεωρητικών
ΤΕ Καθηγητής Βυζαντινή Μουσικής
ΤΕ Καθηγητής Μονωδίας & Πιάνου
ΤΕ Καθηγητής Πιάνου & Ανωτέρων Θεωρητικών
ΤΕ Καθηγητής Βιολιού
ΤΕ Καθηγητής Παραδοσιακών Οργάνων & Κιθάρας
ΤΕ Καθηγητής Κρουστών Παραδοσιακών-Μοντέρνων-Ντραμς

Αναλυτικά η προκήρυξη εδώ