Τουρισμός: Ξεκινούν οι επενδύσεις στον Τουριστικό Κλάδο

Ξεκινούν οι επενδύσεις στον τουριστικό κλάδο, με την ανακοίνωση της 1η Προκήρυξης του Καθεστώτος «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022.

Σκοπός του καθεστώτος είναι η χορήγηση ενισχύσεων που αφορούν κυρίως στη δημιουργία, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό τουριστικών καταλυμάτων.

Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται μέσω του ΠΣ του Αναπτυξιακού  (https://opsan.mindev.gov.gr).

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων: 5 Σεπτεμβρίου 2022.

Ημερομηνία λήξης αιτήσεων 5 Δεκεμβρίου 2022.