Το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών ζητά βιολόγους για 24 μήνες

Το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο “Dissecting the Mechanisms Underlying Multiple System Atrophy Pathogenesis», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) στο πλαίσιο της Δράσης «2η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση μελών ΔΕΠ και Ερευνητών / τριών», με επιστημονική υπεύθυνη την κα Μαρία Ξυλούρη, ζητάει

2 Βιολόγους

Τόπος απασχόλησης του προσωπικού ορίζεται η έδρα του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, Σωρανού Εφεσίου 4, ΤΚ 115 27, Αθήνα

Υποβολή αιτήσεων έως 31.8.2022

Δείτε εδώ την ανακοίνωση