4 θέσεις εκπαιδευτικών στο Νομό Δράμας

Το ΝΠΔΔ του Δήμου Παρανεστίου (Νομός Δράμας), για την κάλυψη αναγκών στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Αδριανής και Παρανεστίου με αντικείμενο παροχή υπηρεσιών Δημιουργικής Απασχόλησης σε παιδιά ηλικίας 5-12 ετών, προκηρύσσει τις παρακάτω 4 θέσεις εκπαιδευτικών με σύμβαση έργου:

2 Παιδαγωγών

1 Γυμναστή 

1 Μουσικής Παιδείας

Το χρονικό διάστημα απασχόλησης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-8-2023, με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από Τετάρτη 24/08/2022 έως και
Δευτέρα 05/09/2022.

Πληροφορίες: τηλ. 2521097182

Δείτε την προκήρυξη εδώ: