Δήμοι: 15.000 προσλήψεις καθαριστριών

Οι Δήμοι όλης της χώρας θα προσλάβουν προσωπικό καθαριότητας  με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που αφορούν τα σχολεία κάθε δήμου προς καθαρισμό, επιφάνειας των σχολικών κτηρίων.

Οι συμβάσεις θα έχουν διάρκεια για  το σχολικό έτος 2022-2023.