Δήμος Ιωαννιτών: 126 νέες θέσεις εργασίας

Ο Δήμος Ιωαννιτών προκηρύσσει 126 θέσεις εργασίας για το εκπαιδευτικό έτος 2022-2023 για τος ανάγκες καθαριότητας των σχολείων η ημερήσια απασχόληση για τα 101 άτομα θα είναι διαρκείας 6,5 ωρών κΙ για 25 άτομα 3,5 ωρών .

Δειτε εδώ την προκήρυξηhttps://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A0%CE%A0%CE%9E%CE%A9%CE%95%CE%A9-%CE%95%CE%9B0?inline=true